Interná a kardiologická ambulancia Trebišov, spol. s r.o.